Ideen TÖNNIES LIVESTOCK

Den såkaldte gennemsigtige produktionskæde i den moderne fødevareindustri er ikke bare et bevinget ord – den er især udtryk for de ændrede krav i vort samfund med hensyn til alle fødevarers sporbarhed og kvalitet.

Med TÖNNIES LIVESTOCK bliver kædens gennemsigtighed på alle trin til virkelighed for både forbrugere og producenter. Gennem de mest moderne teknologier, overholdelsen af de højeste standarder, innovative hygiejnekoncepter, en fuldstændig datasamling og den sikre udveksling af data, tal og fakta fra producent- og landbrugsbedrifter bliver en uafbrudt sporing mulig helt tilbage til det enkelte dyr. Det handler både om fødevarekvalitet og om fremstilling af et sundt slutprodukt under hensyntagen til alle forskrifter vedrørende hygiejne og dyrenes beskyttelse på ethvert trin i produktets fremstillingsproces.

Fremtiden i stalden

TÖNNIES LIVESTOCK står for digitalisering og innovation med de mest moderne teknologier inden for svineproduktionen. I forbindelse med landbrugets traditionelle produktionsmetoder skaber vi en bæredygtig vej for fremtiden. TÖNNIES-gruppens strukturer og netværksstrukturer inden for den svineproducerende branche bidrager herved til en målrettet styring af produktionsparametrene og giver vore kunder mulighed for omfattende distributionsveje. På denne måde skaber vi en merværdi for din bedrift.


Har du spørgsmål? Kontakt os per telefon eller e-mail.