Vores koncept for din succes

I lighed med TÖNNIES-forskningen, der har som mål hele tiden at forbedre vilkårene for dyrehold ved hjælp af videnskabelige projekter, tager vi forbrugernes forventninger og samfundets krav til den svinekødproducerende branche alvorligt. Her fører vi et tæt samarbejde med vore landmænd på mest mulig praksisorienteret måde for at afbøde spændingsfeltet mellem økonomiske nødvendigheder og den ideelle form for dyrehold.

RFID-ØREMÆRKE TIL IDENTIFICERING AF ENKELTE DYR

Digitaliseringens succesfulde indtog i agerdyrkningen har vist, hvordan det skal gøres. Jo mere man som svineproducent kender sin besætning, des bedre og mere effektivt kan produktion og sundhedskontrol styres. Takket være den mest moderne digitalteknologi leverer vi siden 2016 de passende redskaber hertil og åbner således for helt nye muligheder: Grundlaget dannes af elektroniske sender-øremærker, som består af en kodet datachip, der med radio-frekvens-identificering (RFID) kan aktiveres og aflæses inden for en radius på en til to meter. I praksis kan frekvensøremærkernes individuelle koder vises ved hjælp af et læseapparat. Desuden giver læseapparatet mulighed for at knytte yderligere oplysninger til frekvensøremærket, så hvert enkelt dyr kan få tilknyttet data både angående produktion og håndtering – og alt dette direkte i stalden. Lige meget, om det gælder genetik, fødselsvægt, vækst pga. opfedning, fodringsdata eller sundhedskontrol – alt registreres og protokolleres nu uden problemer. Med tilknytning af data gennem det elektroniske øremærke får nu også hvert svin sit eget „pas“. På denne måde har du en individuel, uafbrudt række af dataoplysninger om hvert enkelt dyrs fuldstændige livscyklus i din virksomhed.

Endelig transparens hele vejen igennem

Også slagtningen kan inddrages med vore øremærker, og dermed bliver ønsket om en gennemgående og transparent sporbarhed af enkelte dyr endelig til virkelighed. Også ved installationen af RFID-antenner til aflæsning af frekvensøremærker var vi således de første på alle slagtesteder. Vort system gør det muligt at knytte det enkelte levende dyrs data til det pågældende dyrs slagtningsdata, så der kan gennemføres omfattende analyser. Desuden er vort system kompatibel med både LF-, UHF- og FDX-øremærker. Du har således frit valg med hensyn til dine dyrs frekvensøremærker. Systemet gør det muligt at følge det enkelte dyr i realtid lige fra dets første levedag og til slagtningen. Således giver systemet mulighed for fuldstændig transparens inden for værdikæden svin.

Mindre arbejde – mere effektivitet

De mulige konklusioner angående grisenes kvalitet og ydelsesparametre, herunder slagtnings-, undersøgelses- og klassificeringsdata, giver dig som svineproducent en fuldstændig analyse af din besætning, og gennem etablering af en optimal dyreopdræt får du således et stort antal af økonomiske og arbejdsøkonomiske fordele, f.eks. en forkortelse af opfedningstiden og herigennem reducerede omkostninger til fodring og anbringelse. Ved hjælp af digital overførsel samler vi alle relevante data om dine dyr, så de ligger tilgængelige for dig og klar til brug til enhver tid – og alt dette uden besværlige papirdynger. På denne måde kan du helt og holdent koncentrere dig om dit arbejde.

TÖNNIES DATABASE OM DYRESUNDHED

Det er ikke kun svineproducenternes anliggende at optimere produktionen af slagtesvin. Griseproducenten bidrager f.eks. gennem valg af de rigtige orner til produktionen af maskekonforme slagtekroppe. Herved kan registrering og videregivelse af dyrs sundhedsdata føre til en bæredygtig forbedring af kvalitetskendetegnene for griseproducentens eller landmandens dyr. Den tætte sammenknytning muliggør en optimal udnyttelse af de pågældende produktionsfaser.

Med sin knowhow inden for produktionen og sin fornemmelse for bedrift og dyr, som hun har opnået igennem mange år, analyserer Birte Alpers som vores ansvarlige for kvalitetssikring hver enkelt bedrifts individuelle krav. De opnåede resultater sammenlignes med allerede indsamlede data og optimeres efter behov. Især med integrationen af en database om dyresundhed er det muligt for Birte Alpers at dokumentere sundhedssituationen i griseleverandørernes virksomheder og dermed på bæredygtig måde at forbedre grisematerialets kvalitet– på denne måde gavner det ikke kun den enkelte virksomhed, men hele værdikæden.

Selvfølgelig står også din sikkerhed og beskyttelsen af dine data i første række, når det drejer sig om indsamlingen af data i vores database om dyresundhed. Den digitale registrering inklusive specifikke analyser, kontroller, prøveresultater, certifikater og formularer til registrering af data er kun beregnet til intern brug.

HYCARE® HYGIEJNEKONCEPT

Ved siden af sporbarheden og dyresundheden er også hygiejnen i stalden afgørende for din økonomiske succes. I sunde omgivelser har grise og svin nemlig mindre stress, de er mindre modtagelige for bakterier og vira og opnår en større daglig tilvækst. Derfor glæder det os endnu mere, at vores partner igennem mange år, MS Schippers Group, har fundet en mulighed for at perfektionere hygiejnen i svinestaldene. Med HyCare-konceptet blev der udviklet et system, hvor dine dyr vokser op i sunde livsomgivelser – og det ved fuld anvendelighed i enhver regulær svinestald. Resultaterne taler for sig: Ud over forbedringer inden for dyresundhed og ydeevne reducerede Schippers Group med sit koncept også antibiotikaforbruget.

Birte Alpers

Kvalitet og rådgivning

Mobil: 0152 – 22 666 391
Mail: birte.alpers@
toennies-livestock.de

Mareike Albert

Kvalitet og rådgivning

Mobil: 0152 – 22 666 272
Mail: mareike.albert@
toennies-livestock.de

Se selv – klik HER!

Eller henvend dig til os – vi deler gerne vore erfaringer, og forklarer dig helt uforpligtende og hos dig i din virksomhed, hvilke driftsmæssige tilpasninger der kan være til gavn for dig og dine dyr. Vi etablerer også gerne forbindelsen til kontaktpersonerne hos MS Schippers – dine dyrs helbred betyder nemlig meget for os!

Alle kontaktpersoner

Birte Alpers

Kvalitet og rådgivning

Mobil: 0152 – 22 666 391
Mail: birte.alpers@
toennies-livestock.de

Se selv – klik HER!

Eller henvend dig til os – vi deler gerne vore erfaringer, og forklarer dig helt uforpligtende og hos dig i din virksomhed, hvilke driftsmæssige tilpasninger der kan være til gavn for dig og dine dyr. Vi etablerer også gerne forbindelsen til kontaktpersonerne hos MS Schippers – dine dyrs helbred betyder nemlig meget for os!

Alle kontaktpersoner