Het idee achter TÖNNIES LIVESTOCK

De zogenaamde glazen productieketen is in de moderne voedingsmiddelenindustrie niet alleen een gevleugeld woord – hierin komt vooral de veranderde eis van onze maatschappij tot uitdrukking aan traceerbaarheid en kwaliteit van alle voedingsmiddelen.

Met TÖNNIES LIVESTOCK wordt de transparantie van de keten in alle fasen voor consumenten en producenten in dezelfde mate werkelijkheid. Door de modernste technologieën, inachtneming van de hoogste eisen, innovatieve hygiëneconcepten, volledige gegevensverzameling en veilige uitwisseling van gegevens, getallen en feiten van vermeerdings- en vleesvarkensbedrijven wordt de naadloze traceerbaarheid tot op individueel dierniveau mogelijk gemaakt. Naast de kwaliteit van de levensmiddelen gaat het om het produceren van een gezond eindproduct met inachtneming van alle voorschriften voor hygiëne en dierenwelzijn in alle fasen binnen de productieketen.

De toekomst in de stal

TÖNNIES LIVESTOCK staat voor digitalisering en innovatie in de varkenshouderij met de modernste technologie. In combinatie met het traditionele productieproces in de agrarische sector effenen wij het duurzame pad voor de toekomst. De structuren van de TÖNNIES-groep alsmede de netwerken binnen de varkensvleesproducerende sector helpen om productieparameters gericht aan te sturen en bieden onze klanten uitgebreide afzetmogelijkheden. Zo scheppen wij een toegevoegde waarde voor uw bedrijf.


Heeft u nog vragen? Neem contact op per telefoon of per mail.