Ons concept voor uw succes

Net zoals bij TÖNNIES-R&D, dat met wetenschappelijke projecten de voorwaarden voor het houden van landbouwhuisdieren voortdurend wil verbeteren, richten ook wij ons op de verwachtingen van de consument en de maatschappelijke vereisten aan de varkensvleesproducerende sector. Daarbij werken wij zo praktijkgericht mogelijk, samen met onze varkenshouders, om het spanningsveld tussen economische dwang en het moderne houden van dieren te optimaliseren.

RFID-OORMERK VOOR HERKENNING VAN AFZONDERLIJKE DIEREN

De digitalisering in de landbouw heeft succesvol zijn intrede gedaan. Hoe meer u als varkenshouder over uw bedrijf weet, des te beter en efficiënter kunt u de productie en het gezondheidsmanagement aansturen. Dankzij de modernste technieken krijgen we steeds meer mogelijkheden.  Sinds 2016 leveren wij dankzij de modernste digitale techniek de gepaste werktuigen en ontsluiten daardoor totaal nieuwe mogelijkheden: de basis vormen oormerken met elektronische zender, bestaande uit een gecodeerde gegevenschip die via radiofrequente identificatie (RFID) in een radius van maximaal twee meter kan worden getraceerd en uitgelezen. In de praktijk kan de individuele code van de frequentie-oormerken met behulp van een leesapparaat zichtbaar worden gemaakt. Bovendien maakt het leesapparaat het mogelijk om andere bedrijfsgegevens aan het frequentie-oormerk toe te wijzen, zodat aan elk afzonderlijk dier zowel gegevens over de productie als over de handling kunnen worden toegewezen – en dat allemaal direct in de stal. Ongeacht of het om genetica, geboortegewicht, groei, voederopname of gezondheidsmanagement gaat – nu wordt alles zonder probleem geregistreerd en vastgelegd. Door de toewijzing van de gegevens via het elektronisch oormerk heeft het varken nu ook een “identiteitsbewijs” gekregen. Op die manier beschikt u in uw bedrijf over individuele, ononderbroken gegevens gedurende de volledige levenscyclus van elk dier.

Eindelijk ononderbroken transparantie

Ook het slachten kan door middel van onze oormerken erbij worden betrokken, wat de wens om transparante traceerbaarheid van afzonderlijke dieren eindelijk realiseert. Wij waren bijvoorbeeld ook bij de installatie van RFID-antennes voor het uitlezen van frequentie-oormerken de voortrekker, op alle slachtlocaties. Ons systeem maakt de koppeling van de individuele gegevens van levende dieren met de slachtgegevens van het betreffende dier mogelijk, zodat uitgebreide analyses mogelijk worden.  Bovendien is ons systeem compatibel met zowel LF-, UHF- als FDX-oormerken. Daardoor heeft u de vrije keuze uit de frequentie-oormerken voor uw dieren. Het systeem maakt in een zeer korte tijd het traceren van afzonderlijke dieren mogelijk; vanaf de eerste levensdag van het dier tot en met de slacht. Daardoor is de toegevoegde waardeketen van het varken volledig transparant.

Minder inspanningen – meer efficiency

De mogelijke beoordeling van varkenskwaliteit en prestatieparameters, inclusief slacht-, diagnose- en classificatiegegevens, stelt u als varkenshouder in staat uw diergroep volledig te analyseren. Daardoor heeft u talloze financiële en arbeidsplanningsvoordelen door een optimale productie, een toegenomen groei en verbeterde voederconversie en bijgevolg minder productiekosten. Dankzij de digitale overdracht bundelen wij bovendien alle relevante gegevens van uw dieren en stellen deze te allen tijde binnen handbereik ter beschikking –allemaal zonder rompslomp met papieren. Zo kunt u zich volledig en geheel op uw werk concentreren.

TÖNNIES-GEZONDHEIDSDATABASE VOOR DIEREN

De optimalisatie van de varkensproductie is niet alleen een zaak van de varkenshouder. Door bijvoorbeeld de juiste berenselectie levert de varkenshouder een bijdrage aan het produceren van maske-conforme slachtvarkens. Daarbij kan de registratie en uitwisseling van gezondheidsgegevens van dieren voor de vermeerderaar en vleesvarkenshouder leiden tot een duurzame verbetering van de kwaliteitskenmerken van zijn dieren. De nauwe relatie maakt het mogelijk de betreffende productiefasen optimaal te benutten.

Met haar jarenlang verworven kennis en ervaring inzake productie en het houden van dieren alsmede haar interesse voor bedrijf en dier, houdt onze kwaliteitmanager Birte Alpers zich intensief bezig met de individuele vereisten en wensen van elk bedrijf. Verworven inzichten worden vergeleken met reeds verzamelde gegevens en, indien nodig, geoptimaliseerd. Met name door de integratie van een gezondheidsdatabase voor dieren is Alpers in staat om de gezondheidstoestand van de dieren op de vermeerderingsbedrijven te documenteren en daardoor duurzaam de kwaliteit van de biggen te verbeteren. Daarvan profiteert niet alleen het afzonderlijke bedrijf, maar ook de volledige keten.

In het kader van gegevensbundeling in onze gezondheidsdatabase voor dieren komen natuurlijk ook de veiligheid en de bescherming van uw gegevens op de eerste plaats. De digitale registratie, met inbegrip van specifieke analyses, controles, proefresultaten, certificaten en formulieren voor gegevensregistratie, is slechts voor intern gebruik bestemd.

HYGIËNECONCEPT HYCARE®

Naast de traceerbaarheid en de dierengezondheid is ook de hygiëne in de stal van doorslaggevend belang voor uw rendabiliteit. In een gezonde leefomgeving hebben biggen en varkens namelijk minder stress, zijn ze minder gevoelig voor ziekteverwekkers en groeien ze beter. Om deze reden verheugt het ons des te meer dat onze jarenlange partner, de MS Schippers Group, een mogelijkheid heeft gevonden om de hygiëne in de varkensstallen te perfectioneren. Het HyCare-concept is een systeem waarmee uw dieren in een gezonde leefomgeving kunnen opgroeien – en het concept kan volledig worden toegepast in iedere reguliere varkensstal. De resultaten spreken voor zich: naast de verbeteringen inzake dierengezondheid en het prestatievermogen, vermindert het concept van de Schippers Group het verbruik van antibiotica.

Birte Alpers

Kwaliteit en advies

Mobil: +49 (0)152 – 22 666 391
E-mail: birte.alpers@
toennies-livestock.de

Mareike Albert

Kwaliteit en advies

Mobil: +49 (0)152 – 22 666 272
E-mail: mareike.albert@
toennies-livestock.de

Win zelf informatie in – klik gewoon HIER!

Of neem simpelweg contact met ons op – wij vertellen u graag over onze ervaringen en leggen u vrijblijvend de mogelijkheden voor uw bedrijf uit, bijv. welke aanpassingen ook voor u en uw dieren een voordeel kunnen zijn. Voor de gezondheid van uw dieren is niets ons te veel!

Contactpersoon

Birte Alpers

Kwaliteit en advies

Mobil: +49 (0)152 – 22 666 391
E-mail: birte.alpers@
toennies-livestock.de

Win zelf informatie in – klik gewoon HIER!

Of neem simpelweg contact met ons op – wij vertellen u graag over onze ervaringen en leggen u vrijblijvend de mogelijkheden voor uw bedrijf uit, bijv. welke aanpassingen ook voor u en uw dieren een voordeel kunnen zijn. Voor de gezondheid van uw dieren is niets ons te veel!

Contactpersoon